Regulamin konkursu Facebook

Regulamin konkursu “Wygraj Trackpada” firmy Ultra Marcin Majchrzak

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Ultra Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73, 71-795 Szczecin, NIP: 2530045218
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/ultraupgrade (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
6. Konkurs trwa od 25.08.2020 do 1.09.2020 do godziny: 23:59
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 2.09.2020 za pośrednictwem FanPage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu hasła reklamowego, które przekona do kupna powystawowego iMaca.
11. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

12. Nagrodą w konkursie jest: Trackpad firmy APPLE
13. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy ULTRA Marcin Majchrzak, ul. Duńska 73 lub może zostać przesłana pocztą/kurierem na podany przez zwycięzcę adres.
14. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.09.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność.
15. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
18. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
20. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
21. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
22. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel